czwartek, 4 marca, 2021
Transformacja energetyczna
Oszczędzanie

Transformacja energetyczna

Zmiana źródeł energii, które zasilają przemysł jest powolnym procesem, który reaguje na postęp technologiczny i bodźce ekonomiczne. W 2020 roku obserwujemy dostosowanie produkcji akumulatorów i pojazdów elektrycznych do rynków finansowych. Wskazywało to na spadek wykorzystania…

Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego
Gospodarka

Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego

W krajach rozwijających się, takich jak Polska, rządy muszą stymulować badania i innowacje, aby napędzać wzrost gospodarczy. Jak pobudzić wzrost? Ekonomiści od lat zastanawiają si, jaki jest najlepszy sposób na pobudzenie wzrostu gospodarczego: – Czy…

Jak tworzone są pieniądze?
Gospodarka

Jak tworzone są pieniądze?

Kiedy mówimy o świecie finansów, jesteśmy przyzwyczajeni do odnoszenia się do istnienia różnych rynków na których zarówno oszczędzający, jak i inwestorzy mogą przenosić swoje pieniądze. Zwykle mówimy więc o rynku akcji, rynku instrumentów o stałym…

Inflacja stylu życia
Inflacja

Inflacja stylu życia

Żyjemy w tak zwanym społeczeństwie konsumpcyjnym (szacuje się, że około dwie trzecie PKB przypada na konsumpcję). Mamy tendencję do wydawania tego co zarabiamy i trudno jest nam oszczędzać. Ta skłonność do wydawania oznacza, że w…

Co jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym?
Gospodarka

Co jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym?

Rynki walutowe to rynki na których przedmiotem obrotu są aktywa krótkoterminowe (zazwyczaj o terminie zapadalności poniżej jednego roku). Charakteryzują się one na ogół wysoką płynnością (ze względu na krótki termin oraz istnienie bardzo silnych rynków…