wtorek, 18 stycznia, 2022
Ożywienie gospodarcza po pandemii
Gospodarka

Ożywienie gospodarcza po pandemii

W ostatnich miesiącach ceny towarów stale rosną i wydają się zagrażać rodzącemu się ożywieniu gospodarczemu na świecie. Co stoi za tym historycznym wzrostem cen towarów i jakie mogą być jego konsekwencje? W tym artykule poddamy…

Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego
Gospodarka

Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego

W krajach rozwijających się, takich jak Polska, rządy muszą stymulować badania i innowacje, aby napędzać wzrost gospodarczy. Jak pobudzić wzrost? Ekonomiści od lat zastanawiają si, jaki jest najlepszy sposób na pobudzenie wzrostu gospodarczego: – Czy…

Jak tworzone są pieniądze?
Gospodarka

Jak tworzone są pieniądze?

Kiedy mówimy o świecie finansów, jesteśmy przyzwyczajeni do odnoszenia się do istnienia różnych rynków na których zarówno oszczędzający, jak i inwestorzy mogą przenosić swoje pieniądze. Zwykle mówimy więc o rynku akcji, rynku instrumentów o stałym…

Co jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym?
Gospodarka

Co jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym?

Rynki walutowe to rynki na których przedmiotem obrotu są aktywa krótkoterminowe (zazwyczaj o terminie zapadalności poniżej jednego roku). Charakteryzują się one na ogół wysoką płynnością (ze względu na krótki termin oraz istnienie bardzo silnych rynków…