W jakich branżach sprawdza się crowdsourcing?

Crowdsourcing IT Należy również zauważyć, że crowdsourcing jest rodzajem praktyki, która może być stosowana w różnych…

Dlaczego drogi dolar jest niekorzystny dla światowej ekonomii?

Do spowolnienia gospodarczego przyczynia się wysoki kurs dolara w stosunku do wielu głównych walut świata. Silny…

Inflacja – czym jest i co jest jej przyczyną w Polsce?

Większość z nas z pewnością odpowie, że za pędzącą coraz szybciej inflację odpowiada w głównej mierze…

Ożywienie gospodarcza po pandemii

W ostatnich miesiącach ceny towarów stale rosną i wydają się zagrażać rodzącemu się ożywieniu gospodarczemu na…

Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego

W krajach rozwijających się, takich jak Polska, rządy muszą stymulować badania i innowacje, aby napędzać wzrost…

Jak tworzone są pieniądze?

Kiedy mówimy o świecie finansów, jesteśmy przyzwyczajeni do odnoszenia się do istnienia różnych rynków na których…

Co jest przedmiotem obrotu na rynku walutowym?

Rynki walutowe to rynki na których przedmiotem obrotu są aktywa krótkoterminowe (zazwyczaj o terminie zapadalności poniżej…