Innowacja kluczem do wzrostu gospodarczego

W krajach rozwijających się, takich jak Polska, rządy muszą stymulować badania i innowacje, aby napędzać wzrost gospodarczy.

Jak pobudzić wzrost? Ekonomiści od lat zastanawiają si, jaki jest najlepszy sposób na pobudzenie wzrostu gospodarczego:

– Czy wzrost kapitału i ilości miejsc pracy jest wystarczający?
– Czy konieczne jest zachęcanie do działań w sektorze technologicznym?
– W jakim stopniu najbardziej innowacyjne działania przyczyniają się do wzrostu gospodarczego?

Wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami i trudnościami, które wymagają innej reakcji niż w innych kontekstach. W krajach takich jak nasze, u podstaw odpowiedniej strategii rozwoju musi leżeć innowacyjność i wynikająca z niej nauka. Oznacza to, że należy nadać priorytet tym działaniom gospodarczym, które napędzają nowe fale działalności innowacyjnej. To z kolei wymaga interwencji państwa, co tradycyjni ekonomiści uważają za niedopuszczalne.

Aby gospodarka zmieniła swoją strukturę i wzmocniła sektory przemysłowe o wysokiej produktywności, a tym samym, aby mogła się rozwijać, konieczne jest współdziałanie dwóch sił:

– Innowacje, rozumiane w szerokim znaczeniu, np. nowe produkty, nowe jakości towarów i usług, nowe metody produkcji lub strategie marketingowe, nowe źródła surowców, nowe sposoby odnoszenia się do środowiska naturalnego itd.

– Łańcuchy między przedsiębiorstwami a działalnością produkcyjną, np. sieci dostawców, kanały marketingowe i instytucje koordynujące odpowiednie podmioty.