Pożyczka gotówkowa zwolniona z PCC – warunki które trzeba spełnić

Będąc w potrzebie przeważanie wniosek o dodatkowe środki kierujemy do banku lub firmy pozabankowej. W przypadku kredytów i pożyczek od instytucji finansowych nie jesteśmy zobligowani do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli jednak pożyczkę otrzymamy od rodziny, wówczas powstaje obowiązek podatkowy. Kiedy możemy być zwolnieni z podatku PCC, jakie warunki musimy spełnić?

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Dokonujący niektórych transakcji w obrocie gospodarczym podatnik jest zobowiązany do zapłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten od 1 stycznia 2001 roku przejął rolę opłaty skarbowej, obowiązującej od umów i innych oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Aby opłacić PCC, należy sporządzić deklarację PCC-3 oraz zapłacić kwotę podatku według określonej w przepisach stawki.

Kiedy konieczne jest odprowadzenie podatku PCC?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych omawiany podatek powinien być zapłacony w chwili:

 • Podpiszemy umowę sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • Podpiszemy umowę pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • Podpiszemy umowę darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • Podpiszemy umowę dożywocia,
 • Podpiszemy umowę o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • Ustanowimy hipotekę,
 • Ustanowimy odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • Podpiszemy umowę depozytu nieprawidłowego,
 • Podpiszemy umowę spółki.

W jakiej wysokości opłatę należy uiścić?

W zależności od tego, jaki tryb transakcji zawieramy, PCC może wynosić od 0.1% do 2%. Aktualnie podatek od pożyczki wynosi 0,5% jej wartości, czyli w chwili, gdy pożyczamy 5 000 zł, zapłacimy 25 zł podatku.

Kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Pożyczki zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych to pożyczki gotówkowe w obrębie rodziny. Całkowite zwolnienie od podatku należy się zerowej grupie podatkowej, czyli:

 • Małżonkowi,
 • Zstępnym (syn, córka, wnuki),
 • Wstępnym (matka, ojciec, dziadkowie),
 • Rodzeństwu,
 • Ojczymowi,
 • Macosze,

Należy jednak pamiętać, że warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego formularza w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. Konieczne jest również przekazanie pieniędzy przelewem lub przekazem pocztowym (ze zwolnienia nie można skorzystać w przypadku pożyczki przekazanej w gotówce).

Natomiast dla osób znajdujących się w I grupie podatkowej dodatkowo przysługuje kwota wolna od podatku, która aktualnie wynosi 9 637  złotych. Do I grupy podatkowej należą wszystkie osoby należące do grupy 0, a dodatkowo teściowie, zięciowie i synowe. Dlatego dla grupy 0 sensowniej jest skorzystać z ulgi PCC, a teściom, zięciom i synowym z kwoty wolnej od podatku. Co ważne jeśli przekroczy się kwotę wolną od podatku, PCC będzie naliczony tylko od części pożyczki, która ją przekracza, a nie od całej wartości pożyczki.

Z czym wiąże się nieopłacenie podatku?

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której nie zapłacimy PCC lub nie zrobimy tego na czas, urząd skarbowy może nałożyć na nas wyższą stawkę podatku w wysokości 20%. Warto wspomnieć o tym, że uiszczenie opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych leży po stronie pożyczkobiorcy.