Rozwijaj się, albo… giń. Brutalne prawo biznesu online

Rozwijaj się lub umieraj!  To jedno z praw natury, które stosuje się do wszystkich żywych istot.  Wszystkie firmy również żyją zgodnie z tym prawem.  Firma nie może się rozpocząć, rozwinąć do pewnego momentu, a potem po prostu pozostać w tym punkcie i dalej prosperować.

Klucz do sukcesu? Rozwój!

Rozwój i ekspansja są niezbędne, aby firma mogła przetrwać, a jeśli ten wzrost i ekspansja nie nastąpią, firma zniknie i umrze lub rozbije się i spłonie.

Rozwój i ekspansja firmy muszą być kontrolowane przez właścicieli lub menedżerów firmy.  Jeśli wzrost jest zbyt wolny, firma pozostaje w tyle za konkurencją.  Jeśli wzrost jest zbyt szybki, firma może łatwo się nadmiernie rozciągnąć, popełniać błędy i stworzyć wewnętrzny chaos lub finansowe problemy wynikające ze złego zarządzania.

Idealny jest stabilny, kontrolowany wzrost.  Oczywiście ideał i rzeczywistość to czasem dwie bardzo różne rzeczy.

Czasami terminy „wzrost i ekspansja” są nieco źle rozumiane.  Najbardziej oczywistym znaczeniem obu terminów jest powiększanie się i poszerzanie, ale te znaczenia nie są jedynymi, które mają zastosowanie.

O znaczeniu wzrostu

Na przykład wzrost może oznaczać zdobywanie wiedzy i stawanie się mądrzejszym, a ekspansja może oznaczać poszerzanie bazy wiedzy, z której firma działa.

Mała firma internetowa nie musi rosnąć i rozwijać się, dopóki nie stanie się gigantyczną międzynarodową firmą, aby przetrwać, ale właściciele i menedżerowie tych internetowych firm muszą rosnąć, stając się mądrzejsi i rozwijając się, przyjmując zmiany z otwartymi ramionami.

Nic nigdy nie pozostaje takie samo.  Zmiana to jedyna pewność na świecie.  To, co było gorące lub co wczoraj działało, jest dziś starą nowiną, a jutro będzie starożytną historią.

Firmy, właściciele firm i menedżerowie muszą rozwijać się i dostosowywać do zmian w miarę ich pojawiania się, a zmiany w Internecie zachodzą znacznie szybciej niż w świecie cegły i zaprawy.

Co jest kluczowe w drodze do sukcesu?

Wszyscy zgadzamy się, że rozwój, adaptacja i ekspansja ma kluczowe znaczenie dla przetrwania każdej firmy, a może zwłaszcza dla biznesu internetowego.  Więc pytanie brzmi: co jest kluczem do wzrostu i ekspansji firm internetowych? Kiedy firmy z cegły i zaprawy rosną i rozwijają się, budują większe budynki i zatrudniają więcej pracowników, ale nie jest to dokładnie opcja dla biznesu internetowego. Kluczem do wzrostu i ekspansji biznesu internetowego jest to, aby właściciel lub menedżer firmy zawsze i nieprzerwanie w nie inwestował.

Muszą chcieć pozostać w czołówce technologii i muszą akceptować zmiany i dostosowywać się do nich w miarę ich pojawiania się. Biznesy internetowe to nie budynki.  Firmy internetowe to ludzie.  Biznes internetowy nie może się rozwijać, inwestując w większy budynek. Rośnie tylko wtedy, gdy osoba prowadząca ten biznes inwestuje we własną wiedzę i umiejętności. Biznes internetowy nie może się rozwijać, inwestując w zatrudnianie większej liczby osób.  Biznes internetowy rozwija się, gdy osoba, która go prowadzi, inwestuje w siebie.

Najważniejsze jest to: kluczem do ciągłego wzrostu i ekspansji biznesu internetowego są ciągłe inwestycje we właściciela lub menedżera firmy.  Krótka odpowiedź: Zainwestuj w siebie.

Źródło: ArtBiznes.pl